Top
Najčastejšie očné vady u detí a ich korekcia (2. časť)

Najčastejšie očné vady u detí a ich korekcia (2. časť)

Som veľmi rada, že 1. časť môjho blogu venovanému najčastejším detským očným vadám sa stretol s takým úspechom :-)! Preto v ňom pokračujem aj v tejto časti, kde si rozoberieme ďalšie zrakové vady, ktoré sa môžu vyskytnúť u detí.

ASTIGMATIZMUS je očná vada, ktorá súvisí s rohovkou a jej nepravidelným tvarom. Namiesto toho, aby bola rohovka dokonale okrúhla, je skôr pozdĺžna a to spôsobuje, že videnie je v prípade väčších aj menších vzdialeností rozostrené. Teda človek, ktorý má astigmatizmus, má rohovku tvarovo podobnú ragbyovej lopte, namiesto lopty futbalovej, ktorá ilustruje ideálny tvar rohovky. Vzhľadom k tomu, že žiadny človek nemá dokonalý tvar očných rohoviek, sú isté hodnoty astigmatizmu zrejmé u každého z nás.

V detskej populácii do 1. roku života je výskyt astigmatizmu vysoký, potom prudko klesá a do 5. roku života sa priblíži stavu u dospelých (10% populácie).

Ako samostatná očná vada sa astigmatizmus vyskytuje zriedkavo. Najčastejšie sa vyskytuje v spojitosti s ďalekozrakosťou alebo krátkozrakosťou.

Príznaky,  ktoré môžu u detí napovedať, že s ich zrakom nie je niečo v poriadku, sú nasledovné: skreslené alebo zahmlené videnie do diaľky aj nablízko, bolesti hlavy, pocity preťaženia oka. Astigmatizmus je často príčinou zhoršujúcich sa školských výsledkov u detí, preto nie je dobré jeho príznaky podceniť. Astigmatizmus je tiež dedičný, ale môže sa objaviť kedykoľvek počas života. Objavuje sa napr. v súvislosti so zápalmi oči a ochoreniami rohovky, po úrazoch očí, operáciách, ale aj u alergií, ktoré nútia deti šúchať si oči, čím môže dôjsť ku zmenám na rohovke.

ŠKÚLENIE (alebo strabizmus)

Pomenovanie tejto očnej vady pochádza z gréckeho slova „strabismos“. To v preklade znamená „škúliaci, uchýlený alebo šikmo pozerajúci na niečo“. Strabizmus postihuje približne 5 až 7% detskej populácie a najčastejšie sa prejavuje medzi 2.-4. rokom veku dieťaťa.

Je to stav, pri ktorom postavenie očí nie je paralelné. Zrak na škúliacom oku je zvyčajne slabší. Hlavným cieľom liečby strabizmu je nielen okuliarová (alebo operačná) korekcia zrakovej vady, ale aj následná starostlivosť oklúziou zdravého oka.

Oklúzia zdravého oka podporuje vývin a rehabilitáciu škúliaceho oka. Vykonáva sa pomocou náplasťových oklúzorov alebo oklúzorov z látky alebo gumy umiestnených na okuliaroch. Ak dieťa nespolupracuje, treba teda zvážiť „penalizáciu“ vedúceho oka – ide vlastne o zneostrenie retinálneho obrazu zdravého oka.

TUPOZRAKOSŤ (alebo amblyopia, lenivé oko)

Amblyopiu môžeme definovať ako poruchu zrakovej ostrosti, ktorá vzniká v detstve najčastejšie v dôsledku škúlenia, vysokej refrakčné chyby, anizometropie (tj. vyššieho dioptrického rozdielu medzi očami) alebo iných očných ochorení (napr. vrodený sivý zákal a pod.). Zrakové funkcie dieťaťa sa vyvíjajú do šiestich až ôsmich rokov veku a akákoľvek prekážka normálneho fungovania oka v útlom detstve, môže toto oko trvalo funkčne oslabiť. V praxi to znamená, že tupozraké oko nedokáže ani s najlepšími korekčnými pomôckami (okuliarmi či kontaktnými šošovkami) dosahovať takú zrakovú ostrosť ako oko zdravé.

MUDr. Lucia Kvapilová
Lekárka v špecializačnom odbore oftalmológia

Lucka Kvapilova

 

Nie je možné pridávať komentáre.