Top
Spoločnosť Essilor získala ďalšie významné ocenenie

Spoločnosť Essilor získala ďalšie významné ocenenie

Zástupcovia spoločnosti Essilor prevzali v Singapure ocenenie Sustainable Business Award v tento rok novo pridanej kategórii nazvanej Ciele udržateľného rozvoja OSN: Chápanie rolí a aktivít spoločnosti v rámci naplňovania Cieľov udržateľného rozvoja OSN.

„Je mi potešením prevziať túto cenu menom našich 64 tisíc zamestnancov. Naše poslanie zaručiť všetkým a všade na svete kvalitnú starostlivosť o zrak nás ešte viac motivuje v oblasti udržateľného rozvoja. Sme veľmi pyšní na to, čo naši ľudia dosiahli, a i naďalej hodláme prispievať k dosahovaniu Cieľov udržateľného rozvoja,“ uviedol Jayanth Bhuvaraghan, vedúci pre poslanie spoločnosti Essilor.

Ocenenie za boj so zlým videním

Získané ocenenie predstavuje uznanie usilovného boja spoločnosti Essilor s najrozsiahlejším postihnutím na svete, ktorým je nekorigované zlé videnie. Vďaka svojmu poslaniu a dlhodobo udržateľnému prístupu, ktorý spoločnosť uplatňuje naprieč svojim dodávateľským reťazcom, teraz prispieva k riešeniu trinástich zo sedemnástich cieľov udržateľného rozvoja OSN.

Poslanie spoločnosti Essilor je zaistenie dobrého videnia pre všetkých

„Poslanie spoločnosti Essilor, ktorým cieľom je zlepšovanie kvality života vďaka korekcii zraku, predstavuje v kombinácii s jedinečnými hodnotami a zásadami spoločnosti kľúčový prvok nášho úsilia v oblasti udržateľného rozvoja. Toto ocenenie pomôže zvýšiť povedomie o tom, že dobrý zrak je jedným z kľúčových predpokladov dosahovania globálnych cieľov, a pomôže nám dosiahnuť naše poslanie, ktorým je zaistenie dobrého videnia pre všetkých,“ prezradil výkonný riaditeľ a predseda spoločnosti Essilor Hubert Sagnières.

Viac informácií o získanom ocenení nájdete na internetových stránkach spoločnosti Essilor.

 

Nie je možné pridávať komentáre.