Top
Astigmatizmus a cylindre nie sú žiadna veda

Astigmatizmus a cylindre nie sú žiadna veda

Čo je to astigmatizmus?

Podstatou krátkozrakosti a ďalekozrakosti je to, že oko je dlhšie alebo kratšie ako je oko emetropické (ideálne). Podstatou astigmatizmu  je ale iný problém. Astigmatizmus môže  kombinovať (alebo komplikovať)  krátkozrakosť či ďalekozrakosť a to v rozsahu  až 70%.

Teda človek, ktorý trpí astigmatizmom, vidí zle do blízka aj do diaľky. Následkom nejasného videnia  sa u neho môžu objaviť ťažkosti ako sú bolesti hlavy, únava,  začervenanie spojivky, rezanie, pálenie, slzenie, dokonca aj vypadávanie vlasov. Preto k nám, očným lekárom, často posielajú na vyšetrenie svojich pacientov aj kožní lekári.

Príčinou astigmatizmu je nerovnomerné zakrivenie niektorých optických plôch oka, najčastejšie očnej rohovky. Astigmatizmus sa ale môže týkať aj očnej šošovky.

Rohovka je pretiahnutá vo vertikálnom alebo horizontálnom smere, nie je sférická, ale asférická, nie je „pravidelná“ a nepripomína guľatú loptu, ale skôr šišku. Stretla som sa aj s prirovnaniami k  povrchu  lyžice,  ragbyovej lopte alebo k vajíčku, pretože je v jednej alebo v oboch osiach viac či menej zakrivená.

Astigmatizmus znamená, že bod sa nezobrazí ako bod, ale ako dve na seba kolmé úsečky a  nastáva rozostrenie obrazu na sietnici oka. Astigmatik vidí štvorec ako obdĺžnik alebo kosoštvorec.  Astigmatizmus je väčšinou vrodený.  Výskyt astigmatizmu je najvyšší v prvom roku života. Od 5.do 8.roku života sa jeho počet znižuje a naďalej zostáva relatívne stabilný.

Astigmatizmus sa udáva v cylindroch  a tiež osou korekčného okuliarového skla. Uhol je vyjadrovaný počtom uhlových stupňov osi do ktorej umiestňujeme korekčné okuliarové sklo.

astigmatizmus

Korekcia astigmatizmu

Jednou z najstarších, avšak dosiaľ neprekonaných metód vyšetrenia astigmatizmu je vyšetrenie Jacksonovými skríženými cylindrami.  Ide o najpresnejšiu, aj keď dosť zdĺhavú metódu, ktorá vyžaduje značnú odbornú skúsenosť vyšetrujúceho a aktívnu spoluprácu vyšetrovaného.  Pri vyšetrení Jacksonovými cylindrami sa pacienta najskôr  pýtame, ktorý z dvoch ponúknutých obrázkov sa mu javí lepší (menej rozmazaný).  Medzi používané obrázky patrí astigmatický vejár, ružica, Brokov test. Po určení správnej výšky cylindra pokračuje vyšetrujúci v hľadaní správnej osi cylindra.

Korekcia astigmatizmu okuliarmi

Okuliarové sklá, ktoré korigujú astigmatizmus, nazývame cylindre. Cylindrické sklo musí byť v okuliaroch umiestnené v osi zodpovedajúcej nameranej ose astigmatizmu. Tiež celé okuliare musia byt na nose nasadené rovno. Odklon skla (alebo celých okuliarov) o viac ako 5 stupňov značne znižuje korekčnú schopnosť cylindrického skla.

Cylindrické sklá umiestnené v okuliaroch môžu byť u niektorých ľudí zdrojom výrazných ťažkostí. Tie vznikajú najmä u dospelých, ktorým je predpísaná nová cylindrická korekcia, alebo iný typ cylindrickej korekcie, než na akú boli zvyknutí. Platí cca 2-týždňová adaptačná doba, prípadne zvolíme nižšiu hodnotu cylindra.

Chirurgická liečba astigmatizmu

Malé stupne astigmatizmu možno riešiť všetkými technikami laserových operácií. Pri astigmatizme nad jednu cylindrickú dioptriu je vhodné použiť zákrok femtosekundovým laserom, pretože poskytuje najpresnejší a najstabilnejší výsledok.

Laser upraví zakrivenie očnej rohovky – zmenší zakrivenie príliš zaoblených častí a zvýši zakrivenie príliš plochých oblastí rohovky.

 

MUDr. Lucia Kvapilová
Lekárka v špecializačnom odbore oftalmológia

Lucka Kvapilova

 

Nie je možné pridávať komentáre.