Top
Čo sa skrýva pod skratkou VPMD a čo to znamená pre mňa?

Čo sa skrýva pod skratkou VPMD a čo to znamená pre mňa?

Vekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD) je vekom podmienené ochorenie, ktorého dôsledkom je zhoršujúca sa centrálna zraková ostrosť.  VPMD je najčastejšou  príčinou slepoty hneď po glaukómovom oslepnutí a sivom zákale. VPDM postihuje  častejšie ženy ako mužov. Nad  75 rokov  veku ňou trpí až 30 % populácie.

Strata centrálneho videnia zbavuje pacientov schopnosti čítať alebo rozpoznávať tváre, typické je napríklad nakláňanie hlavy. Niekedy môžu príznaky viesť k depresii.

Rizikovými faktormi sú vek, výskyt v rodine, rasová predispozícia, slnečné žiarenie, nedostatok antioxidantov, fajčenie, hypertenzia aj obezita. Ochorenie sa prejavuje v dvoch základných formách: suchej a vlhkej. Suchá forma postihuje ľudí s VPMD najčastejšie ( 85 – 90% ľudí chorých VPDM), vlhká forma je  však nebezpečnejšia.

Suchá forma VPDM sa prejavuje neschopnosťou ostro vidieť miesto, na ktoré práve sústredíme svoj pohľad: stred je rozmazaný, ale periférne videnie zostáva. Objekty vidíme zdeformované, písmenká alebo rovné línie sú zvlnené. V pokročilom štádiu choroby pacienti popisujú v centre svojho videnia len šedú alebo čiernu škvrnu. Konečným štádiom je geografická atrofia.

Pri vlhkej forme, kde dochádza aj k tvorbe neovaskularizácii a krvácaniu, je nutná invazívnejšia liečba.

Vývoj VPMD spočiatku nie je taký zrejmý – človek pociťuje zhoršené videnie len za súmraku a za tmy, farby nie sú tak jasné ako predtým,  musí natáčať hlavu a prispôsobovať videnie. Druhé oko býva postihnuté v priebehu ďalších rokov s mierou rizika narastajúcou každým rokom o 10 %. Po piatich rokoch je teda druhé oko postihnuté u polovice chorých a po desiatich rokoch je obojstranné postihnutie už isté.

Amslerova mriežka

alslerova mriezka u VPDM

Ako Amslerov test prevádzame:
Pre tých, ktorí nosia okuliare do blízka, je nutné si ich nasadiť a dobre osvetliť plochu papiera, na ktorom test je.
Test zoberieme do rúk a hľadíme naň zo vzdialenosti cca 35 cm. Najskôr otestujeme pravé oko. Ľavé počas vyšetrenia zatvoríme. Po teste pravého oka rovnakým spôsobom otestujeme ľavé oko. Počas pozerania na Amslerovu mriežku odpovedáme na tieto otázky:
1. Vidíte biely bod v centre mriežky?
2. Pozerajte sa iba na biely bod v centre mriežky, bez toho aby ste pohybovali okom. Vidíte mriežku celú bielu?
3. Vidíte všetky štvorčeky v celom rozsahu mriežky?
4. Sú vodorovné aj zvislé línie rovné a sú vzájomne v pravom uhle? Sú všetky rovné, alebo je niektorá zvlnená, prípadne chýba?
Výhody používania Amslerovho testu sú skutočne nenahraditeľné, môže sa používať kdekoľvek, kedykoľvek. Vrámci samovyšetrenia ho dávame aj pacientom.

Prevencia

Najjednoduchšou prevenciou pred VPMD  je dbať na zdravú životosprávu, chrániť svoje oči pred UV žiarením a škodlivým modrofialovým svetlom, ktoré vyžarujú obrazovky počítačov či smartfónov. Najmä však nesmieme zanedbávať pravidelné prehliadky u očného špecialistu!

Obrazovky digitálnych zariadení vyžarujú vysoko energetické modré svetlo. Nakoľko bez elektronického zariadenia sme v dnešnej dobe bezradní, denne pri nich trávime 4-8 hodín a viac. Spoločnosť Essilor predstavila inovatívne riešenie prevencie pred vznikom VPMD v podobe okuliarových šošoviek Crizal Prevencia. Tieto okuliarové šošovky sú špecifické tým, že ich nosením sa predchádza predčasnému starnutiu očí selektívnym filtrovaním modro-fialového svetla, ktoré chráni pred UV lúčmi 25-krát lepšie než je ochranná bariéra samotného oka. Zároveň prepúšťajú do oka nevyhnutné viditeľné svetlo, poskytujú optimálne videnie a sú číre.

Keďže sama patrím k lekárom – skeptikom, kým som to nevyskúšala na sebe samotnej, neverila som. Za ten mesiac, čo ich mám, som vypozorovala svetlejšie spojovky, bez kruhov pod očami :-).

Na spodnom obrázku môžete vidieť obrázok oka s vlhkou formou VPMD a pod ním oko so suchou formou VPDM zachytený prístrojom Retina v očnej ambulancii.

sucha forma VPDM

Suchá forma VPMD

vlhka forma VPDM

Vlhká forma VPMD

 

MUDr. Lucia Kvapilová

Lekárka v špecializačnom odbore oftalmológia

 

Nie je možné pridávať komentáre.