Top
Najčastejšie očné vady u detí a ich korekcia (1. časť)

Najčastejšie očné vady u detí a ich korekcia (1. časť)

Najskôr by sme si mali vysvetliť, že očná vada neznamená očná choroba. Medzi najčastejšie očné vady detského veku patrí dioptrická refrakčná vada.

Ako prví ju diagnostikujú najčastejšie rodičia, vychovávatelia predškolských zariadení, učitelia, starí rodičia alebo pediatri počas rutinných zdravotných prehliadok. Prejavuje sa  nepozornosťou detí pri hre, zlým odhadom vzdialenosti, deti nedokážu chytiť loptu, narážajú do predmetov, žmúria oči pri pohľade do diaľky, sťažujú sa na bolesti hlavy, šúchajú si oči a podobne.

Najčastejšie sa stretávame u detí s ĎALEKOZRAKOSŤOU (hypermetropiou).

Novorodenecká ďalekozrakosť je do určitej miery normálny jav. Len asi 6% detí má hodnotu ďalekozrakosti vyššiu, čo v neskoršom veku môže viesť k škúleniu a v hraničnom prípade k vzniku tupozrakosti.

Ďalekozrakosť je spôsobená tým, že od narodenia ja predozadná os očnej gule kratšia. Svetelné lúče sa lámu až za sietnicou, namiesto na nej. Keďže naše oči sú schopné tento problém čiastočne kompenzovať zväčšovaním očnej šošovky – akomodáciou – nemusí byť ďalekozrakosť hneď od začiatku zjavná. Ďalekozrakosť spôsobuje u detí zvýšenú únavu a bolesti hlavy z nadmernej akomodácie.

Ako sa koriguje ďalekozrakosť u detí?

Ako už bolo spomenuté, ľudia sa rodia s istou hodnotou ďalekozrakosti. Postupne, ako rastú, prechádzajú procesom emetropizácie – ich stupeň ďalekozrakosti sa zmenšuje až na emetropiu. Niektoré deti však týmto štádiom neprejdú až do konca a zostanú na vyššom alebo nižšom stupni ďalekozrakosti. Tak alebo inak, je nutné u všetkých ďalekozrakých detí vykonávať pravidelné kontroly zraku, pretože sú vo veku, kedy sa ich videnie vyvíja.

Deťom v predškolskom veku sa predpisujú okuliare len pri vysokých stupňoch zrakových vád alebo keď škúlia. Dôležité je včas zistiť vadu a začať ju liečiť, aby nedošlo ku vzniku tupozrakosti. Deťom v školskom veku sa dáva korekcia len u poruchy vyššej ako +3 dioptrie.

Podobné ťažkosti môže vyvolať aj KRÁTKOZRAKOSŤ (myopia).

Krátkozrakosť sa u detí často diagnostikuje až v školskom veku, kedy dieťa nevie prečítať text z tabule, žmúri, pri loptových hrách je zakríknuté, bojí sa.

Ide o refrakčnú vadu, kedy je predozadná os oka dlhšia, než je pre správne videnie potrebná, takže sa svetelné lúče spájajú už pred sietnicou a na sietnici vzniká neostrý obraz.   Na rozdiel od ďalekozrakosti ide o progresívnu očnú vadu,  zväčša sa rastom oka zhoršuje, a to až do dospelosti. Okolo 20. roku veku sa jej vývoj zväčša spomalí a približne do 30. roku veku sa len nepatrne mení.

Krátkozraké dieťa vidí dobre do blízka, ale na diaľku je obraz rozmazaný. Zvykne si preto prižmurovaním zaostrovať obraz. Aj to je však sprevádzané námahou a následnými bolesťami hlavy a pocitom únavy. Krátkozraké deti vidia teda lepšie do blízka, ďalekozraké si zas knihu približujú preto, aby sa im neostro videné písmená zväčšili, lebo tak ich môžu lepšie rozoznať.

Na vzniku krátkozrakosti sa určitým spôsobom podieľa aj súčasný spôsob života. Deti väčšinu voľného času venujú hrám na počítači, tablete, mobile.  Optimálne videnie do diaľky ale stimuluje a pozitívne ovplyvňuje hlavne pobyt na prirodzenom svetle a časté zameriavanie pohľadu na vzdialené predmety. A to je spojené najmä s aktivitami ako je šport a pobyt v prírode. Pohyb na čerstvom vzduchu tak prospieva nielen fyzickej kondícii, ale aj zdravému vývinu zraku.

Ako sa koriguje krátkozrakosť u detí?

Krátkozrakosť u detí sa najčastejšie koriguje okuliarmi.

Mnoho rodičov dobre vie, čo znamená nosiť okuliare pretože viac než jedna tretina populácie okuliare nosí. Ak by sme prinútili naše deti nosiť okuliare, ktoré nemajú radi (okuliarové šošovky sú príliš hrubé a ťažké), alebo s ktorými je videnie problematické (nemajú antireflexnú vrstvu), bolo by pre ne nosenie okuliarov traumatizujúce, namiesto toho, aby pomohlo liečiť ich zrakovú vadu.

Pretože bezpečnosť našich detí je na prvom mieste, doporučujeme pre ne bezpečné okuliarové šošovky.  Okrem bezpečnosti okuliarových šošoviek je tiež veľmi dôležitá ochrana ich povrchu. Detské okuliarové šošovky sú odolné proti odtlačkom, poškriabaniu, vode, prachu a rušivým odleskom. A veľmi ľahko sa čistia!

Ďalšou možnosťou korekcie krátkozrakosti u detí sú kontaktné šošovky. Ich nosenie nie je obmedzené vekom, takže ich môžu na odporúčanie odborníka nosiť aj deti, podmienkou je však schopnosť kontaktné šošovky nasadiť a vybrať, dodržiavať hygienické pravidlá a predpísanú dĺžku nosenia. U menších detí je spravidla nutné aplikáciu a starostlivosť o kontaktné šošovky prenechať rodičom.

O ďalších zrakových vadách u detí si môžete prečítať už nabudúce v našom ďalšom blogu! Viac o detskom zraku si môžete prečítať TU.

MUDr. Lucia Kvapilová
Lekárka v špecializačnom odbore oftalmológia

 

 

Nie je možné pridávať komentáre.